Disclaimer

De in deze website opgeslagen informatie is auteursrechterlijk beschermd en mag slechts openbaar gemaakt worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainment-NL BV.

Entertainment-NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van www.entertainment-nl.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen, onjuistheden en/of gedateerde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om www.entertainment-nl.nl te kunnen raadplegen.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Entertainment-NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei informatie door derden, die via www.entertainment-nl.nl te lezen is.

Ondanks de voortdurende zorg die Entertainment-NL aan deze website besteedt, kan het zijn dat sommige informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.